ระบบติดตามตำแหน่ง และบริหารจัดการการขนส่ง / Transportation Management System with Location Tracking (GPS,RFID)

image

ระบบบริหารจัดการการขนส่ง หรือ TMS คืออะไร?

ระบบ TMS ถือเป็นอีกระบบหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ช่วยจัดการระบบการดำเนินงาน การวางแผนการขนส่ง ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ติดตามตำแหน่งของรถขนส่ง 

ระบบ TMS มีลักษณะการทำงานอย่างไร?

ด้วยตัวระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลัก คือ การบริหารจัดการการขนส่ง ทำให้ลักษณะการทำงานจะเน้นไปในเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลและระบบวางแผนจัดการงานหรือ ระบบคิว (Queue Management) และ ระบบติดตามการขนส่ง (Transportation Tracking System) และระบบวางแผนการขนส่ง (Delivery Planning) ด้วยส่วนประกอบของระบบทั้ง 3 ส่วนรวมเป็นระบบ Transportation Management System (TMS) ที่เรานำมาใช้กันในปัจจุบันนี่เอง

TMS ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ระบบ TMS โดยทั่วไปจะมีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน โดยแบ่งส่วนประกอบออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

  1. ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการการขนส่ง (Transportation Management System)
  2. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสำหรับแจ้งสถานะหรือรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ เช่น 3G module สำหรับติดรถยนต์, โทรศัพท์มือถือ Smart Phone, อุปกรณ์ Tablet PC เป็นต้น
  3. ระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ เช่น 3G SIM, LP-WAN เป็นต้น

ประโยชน์ของ TMS คืออะไร?

ประโยชน์หลักของ TMS นั้นสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการดำเนินงานขนส่งที่เป็น Fleet หรือ Fleet Management ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ประโยชน์จากทรัพสินย์ได้เยอะที่สุด ซึ่งทรัพย์สินที่เรากล่าวถึงก็คือ รถขนส่ง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานลดขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร ปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่สามารถตรวจสอบการขนส่งของตนเองได้ตลอดเวลา สามารถบริหารงานได้อย่างสะดวกจากการทำระบบ Centralized Transportation

image

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำระบบ TMS เข้ามาประยุกต์ใช้งาน หากท่านสนใจต้องการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ 02-743-2533-34 หรือ ติดต่อฝ่ายขายผ่าน Matchpoint Line Official เรามีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามท่านทุกวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.

Powered by MakeWebEasy.com