ระบบติดตามรถยนต์เพื่อควบคุมการบำรุงระบบ: Service&Maintenance

ระบบติดตามรถยนต์เพื่อควบคุมการบำรุงระบบ: Service&Maintenance

Service and Maintenance tracking by RFID

ระบบนี้ถูกออกแบบเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานที่เข้าให้บริการในพื้นที่ต่างๆ เช่น พนักงานติดตั้ง, พนักงานบำรุงรักษา, พนักงานขนส่ง เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของระบบนี้จะสามารถติดตามการปฏิบัติงาน และวางแผนงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับข้อมูลที่เป็นจริง ป้องกันการทุจริตของพนักงาน ซึ่งระบบนี้ถูกออกแบบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ระบบเข้า-ออก สถานที่ (Access Control) ระบบติดตามการดำเนินงาน (Service Tracking) และระบบวางแผนงาน (Scheduling Service)

ระบบบริหารจัดการการเข้า-ออกรถยนต์ และที่จอดรถ (Access Control)

เป็นระบบที่ถูกออกแบบสำหรับจัดการการเข้า-ออก รถยนต์ ทำงานร่วมกับ Barrier Gate, RFID, CCTV, License Plate, เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้สถานที่ ติดตามเวลาการเข้า-ออกของบุคลากร บริหารจัดการที่จอดรถ โดยระบบจะทำงานด้วยการใช้ RFID Vehicle tag สำหรับติดรถยนต์ เพื่อระบุตัวตนของรถยนต์ เมื่อมีรถที่เข้าหรือออกสถานที่ ซอฟต์แวร์จะเช็คกับฐานข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ๋การเข้าถึง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบติดตามการดำเนินงาน (Service Tracking)

ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการในพื้นที่ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบ และตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่สุด ทำให้ลดปัญหาเรื่องของการเดินเอกสาร และการตรวจสอบที่ยาก ลดปัญหาการทำงานที่ไม่เป็นระบบ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน

ระบบวางแผนการดำเนินงาน (Scheduling Service)

ระบบนี้มีหน้าจัดวางแผนการทำงานของพนักงานโดยสามารถระบุ ยานพาหนะ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ช่วงเวลาในการดำเนินงานได้ โดยระบบถูกออกแบบมาเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่มีแบบแผนและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมต่อระบบกับระบบติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และติดตามได้

ประโยชน์ของการใช้งานระบบ

หลังจากการประยุกต์ใช้งานระบบนี้ ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการดำเนินงานที่ถูกต้องชัดเจน ลดปัญหาความสับสนในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอักด้วย

 

>>> คลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า <<<

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้